Leer je doelmarkten en doelpubliek beter kennen via telefonische bevraging

Blijf niet met strategische vragen zitten over je (potentiële) klanten of markten. Onze callagents bezorgen je het antwoord door een telefonische bevraging uit te voeren. Dankzij die informatie ben je in staat om je sales- en marketingstrategie scherper te stellen.

We pakken het volledige traject in handen:

  • Definitie en afbakening van je onderzoeksvragen
  • Selectie van de respondenten
  • Telefonische bevraging aan de hand van diverse vraagtechnieken
  • Schriftelijke rapportage en analyse van de verkregen informatie

Maak een afspraakof bel naar 03 205 52 52

Begrijpen is waardevoller dan weten

Een telefonische bevraging is ideaal om informatie te verzamelen die niet 100% meetbaar, maar wel diepgaand van aard is. Je intuïtie is belangrijk om nieuwe dingen uit te proberen of het strategisch over een andere boeg te gooien, maar dankzij marktonderzoek begrijp je ook wáárom dat een goed idee is (of net niet).

  • Hoe denken je klanten?
  • Wat leeft er onder een bepaalde doelgroep?
  • Welke bewuste en onbewuste motivaties bepalen het gedrag van je (potentiële) klanten?
  • Waarom kiezen mensen uit je doelgroep als dan niet voor jouw diensten of producten?

Laat een klein marktonderzoek uitvoeren

Zo sta je strategisch sterker in je schoenen.

Maak een afspraakof bel naar 03 205 52 52

"Ik heb zelf jarenlang aan cold-calling gedaan en weet daardoor hoe moeilijk dat is, maar ook welke aanpak het best werkt. Onze callagents denken daar ook actief aan mee."

Koen

Hoe kunnen we je helpen?